Jhazel Viceral Matsuda

(Housewife | Foundation manager) 49 years old | Pasig, Metro Manila, PH FTV: Gaano ka na…