Hector P. Lumandaz Jr.: Born to Paint

"Naiba man ang inyong kurso dahil sa kahirapan, wag na wag n'yong kalilimutan ang inyong unang…