Ariel Pigao – Accountant

“Enjoy ako sa pagma-manage ng isang team. Kahit hindi gaano ka-exciting ang accounting” 56yo. Toronto, Canada…

31.5% Of The Total Nurses That Died From COVID-19 Are Filipino

Filipino nurses make up 4% of nurses in the United States. Sadly, 31.5% of the total…